σχέδιο με τη Μαφάλντα μαζί με παιδιά

Να ενθαρρύνεται η παρουσία των γονέων κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας στα παιδιά τους

Εφαρμογη διακιωμάτων του παιδιου

Ο Συνήγορος του Παιδιού πρότεινε να επιτρέπεται και να ενθαρρύνεται από τους επαγγελματίες υγείας η παρουσία των γονέων/συνοδών κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης των παιδιών τους, εφόσον η παρουσία τους δεν κρίνεται αρνητική για συγκεκριμένους λόγους.

Το Υπουργείο Υγείας συμφώνησε με τις θέσεις του Συνηγόρου. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι απόψεις της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές γονέων σχετικά με το ζήτημα της απομάκρυνσης των γονέων/συνοδών κατά τη διενέργεια αιμοληψίας και άλλων απλών ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους από τους επαγγελματίες υγείας. Σε επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, ο Συνήγορος κατέθεσε τον προβληματισμό του σχετικά με τη συμβατότητα της ακολουθούμενης πρακτικής με την αρχή προστασίας του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού. Επισήμανε ότι ακόμα και απλές ιατρικές πράξεις δημιουργούν ιδιαίτερο άγχος στα παιδιά ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να εξελιχθούν σε επώδυνες ακόμα και τραυματικές εμπειρίες. Ο φόβος και ο τυχόν πόνος μειώνει συχνά τη δυνατότητα συνεργασίας του παιδιού και δυσχεραίνει την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας καθιστώντας δυσκολότερο το έργο του νοσηλευτικού ή ιατρικού προσωπικού. Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε:

  • την ενθάρρυνση από τους επαγγελματίες υγείας της παρουσίας των γονένων κατά την τέλεση ιατρικών πράξεων στα παιδιά τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκλείεται από τη φύση της πράξης (ιδίως για λόγους ασφάλειας του παιδιού), ή εφόσον δεν αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι δημιουργεί πραγματικά προσκόμματα στη διαδικασία (λ.χ. όταν επιβαρύνει την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού ή δυσχεραίνει τη συνεργασία του, παρεμποδίζοντας τις ενέργειες των ιατρών και των νοσηλευτών), ή/και εφόσον δεν προσκρούει σε διαφορετική επιθυμία του παιδιού/εφήβου, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του.
  • την ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας στα ιατρικά πρωτόκολλα και στους Οργανισμούς που διέπουν τη λειτουργία νοσηλευτικών ιδρυμάτων
  • την ευαισθητοποίηση και κατάλληλη εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας στο παιδί, τη συνεργασία με τους γονείς και τη συνολική διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανήλικων ασθενών.

Το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι συμφωνεί με τις θέσεις του, γνωστοποιώντας παράλληλα τις απόψεις της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, οι οποίες είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτές της Αρχής.

πηγή και περισσότερες πληροφορίες: 18+ Υπερασπίζοντας τα διακαιώματα των ανηλίκων

 

babytips logo 220x70

To Babytips.gr είναι η πύλη πληροφοριών των νέων γονιών!

Βρείτε ιδέες για παιχνίδια, για δημιουργικές δραστηριότητες, ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, για ιατρικά θέματα, για διατροφή, ανάπτυξη, ταξίδια κ.α.

Σας καλωσορίζουμε!