εκδρομικά λεωφορεία σε ανοιχτό χώρο

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μας δίνουν δυνατότητες για εκδρομές που δεν έχουμε φανταστεί. Μπορούμε να εξερευνήσουμε τους ιστότοπους που έχουν και να αποφασίσουμε την εξόρμηση μας:

 

038245-glossy-black-3d-button-icon-transport-travel-transportation-train4038249-glossy-black-3d-button-icon-transport-travel-transportation-train8-sc43038240-glossy-black-3d-button-icon-transport-travel-transportation-train038203-glossy-black-3d-button-icon-transport-travel-transportation-bus3-sc44038201-glossy-black-3d-button-icon-transport-travel-transportation-bus1

 

ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) που περιέχει τις εξής συγκοινωνιακές εταιρίες:

(Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε) Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων,

(Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ,

(Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Μετρό γραμμές 1 + 2και (ΤΡΑΜ) Δίκτυο Αστικών Τροχιοδρόμων - Τραμ

ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος)

ΣΑΣΘ (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης)

ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης)

ΚΕΜ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων) του Δήμου Καλαμαριάς, Δίκτυο Θεσσαλονίκης - Καλαμαριάς

 

Και για εκτός Ελλάδος εκδρομές:

Original Interrail Site

Rail Europe